top of page

EDUKACJA I STUDIA ZAGRANICĄ

REALIZACJA PROJEKTU „JAPONIA OCZAMI MAŁEGO TURYSTY”

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Przedszkolu nr 13 w Elblągu odbyły się warsztaty pn. „Japonia oczami małego turysty”. Organizatorami zajęć
dla dzieci byli pracownicy spółki IDEABOX, prowadzącej swoją działalność w Olsztynie. Spółka oprócz zajęć dla dzieci, jest w trakcie prac związanych z otwarciem japońskiej restauracji w Olsztynie. Restauracja swoją wyjątkowość zawdzięczać będzie kucharce z Japonii,
która jednocześnie zajmuje się prowadzeniem zajęć dla dzieci.

Przeprowadzone zajęcia głównie miały na celu kształtowanie świadomości wielokulturowości wśród dzieci przedszkolnych, rozbudzenie zainteresowania życiem rówieśników zamieszkujących Japonię, kształtowanie prawidłowych postaw w stosunku do ludzi innych narodowości, poznanie kultury Japonii oraz wzbogacenie wiadomości na temat życia jej mieszkańców.

Podczas warsztatów wychowankowie Przedszkola Małego Turysty w Elblągu poprzez naukę i zabawę przenieśli się do kraju „kwitnącej wiśni”. Organizatorzy opowiedzieli o tym jak wygląda Japonia i jakie zwyczaje związane są z tym krajem, dlaczego Japonia nazywana jest krajem „kwitnącej wiśni”. Dzieci dowiedziały się gdzie leży Japonia, jak wygląda tradycyjny japoński strój oraz jakie symbole są charakterystyczne
dla tego kraju. Krąg zainteresowań dzieci przedszkolnych nie tylko nieustannie się zmienia, ale także i poszerza, stąd pomysł na zapoznanie ich
z krajem o innej kulturze i zwyczajach.

Dzieci miały możliwość poznać sztukę pięknego pisania, kaligrafię, której Japończycy uczą się od wczesnego dzieciństwa. Każdy z uczestników warsztatów wykonał na pamiątkę wizytówkę ze swoim imieniem napisanym oczywiście w języku japońskim. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wychowankowie przedszkola wykonali podobiznę Świętego Mikołaja, poznając przy tym sztukę kunsztownego składania papieru –origami, której tradycja w Japonii kontynuowana jest do dzisiaj. Oprócz elementu zabawy origami uczy logicznego myślenia, koncentracji, dokładności, precyzji manualnej, rozwija wyobraźnię przestrzenną, twórczą inwencję i wpływa na kształtowanie osobowości, zwłaszcza małego dziecka. Z tych względów origami zostało wprowadzone do procesu dydaktycznego w szkołach i przedszkolach w Japonii
i innych krajach świata. Dzieci poznały jedną z najpopularniejszych japońskich piosenek, w której rytm muzyki wykonały choreografię.
Ta forma aktywności rozwija zainteresowania muzyczno-taneczne, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca, rozwijania uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej, rozwój muzykalności dzieci. Ponadto każdy z wychowanków został uwieczniony na pamiątkowej fotografii, mając na sobie dziecięcą, letnią, domową wersję kimono – Yukata. Dzieci nauczyły się trzech podstawowych japońskich słów: konnichiwa - dzień dobry, sayōnara – do widzenia, arigatō – dziękuję.

Wychowankowie przedszkola poznali nieznane dotychczas kulturę i tradycje, bawiąc się przy tym i śmiejąc. Kształtowanie szacunku
i życzliwości do ludzi z różnych stron świata, wzbogacanie wiadomości na temat życia na różnych kontynentach oraz rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi, przedstawicielami innej narodowości i rasy są niezwykle ważnymi aspektami
w życiu każdego z nas. Warsztaty umożliwiły dzieciom zrozumienie i uszanowanie odmiennych poglądów oraz sposobu życia.
Rozwinęły umiejętności działania i współdziałania oraz wrażliwość na różnorodność nacji oraz odmienną kulturę.

Wierzymy, że człowiek pragnie rozwoju. W tym celu zapewniamy edukację w różnych dziedzinach.

bottom of page